top of page
A supermarket worker is displaying and putting products on shelves at marketplace_edited.j

Merchandising

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie merchandisingu dla firm z branży FMCG, elektroniki konsumenckiej, AGD i farmacji. Merchandiserzy pracujący z nami pełnią na co dzień rolę ambasadorów produktów naszych klientów, zajmując się budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji z osobami mającymi wpływ na sprzedaż. Pracujemy w większości kanałów dystrybucji – od handlu nowoczesnego, poprzez sklepy tradycyjne, a kończąc na sklepach specjalistycznych.

Zakres zadań Merchandiserów:

 • uzupełnianie zapasów produktów na półkach według zasady FEFO

 • optymalizacja ekspozycji według planogramów klienta i centralnych ustaleń z sieciami

 • budowa ekspozycji promocyjnych (wyspy, końcówki regałów)

 • raportowanie realizacji przez halę centralnych ustaleń promocyjnych

 • dystrybucja i montaż materiałów POS

 • kontrola terminów przydatności do spożycia

 • inwentaryzacje

 • praca w magazynie

Hale znajdujące się pod naszą opieką są regularnie odwiedzane według ustalonego harmonogramu, a praca jest planowana i raportowana przy użyciu zaawansowanych aplikacji mobilnych.

Zadania realizowane przez Merchandiserów są koordynowane i kontrolowane poprzez naszych Terenowych Supervisorów –  rozlokowanych we wszystkich istotnych miejscowościach kraju.

 

W zakres naszych usług wchodzi również Visual Merchandising – praca z witrynami sklepów odzieżowych, banków, aptek i innych punktów – zarówno wolnostojących, jak i zlokalizowanych w galeriach handlowych.

 

Nasi Merchandiserzy odbywają regularne szkolenia, dzięki którym doskonalą umiejętności identyfikacji najlepszych miejsc ekspozycyjnych w hali oraz tworzenia ekspozycji skutecznie zwiększających widoczność produktów.

Outsourcing zespołów sprzedaży

Zapewniamy szybki dostęp do znakomicie przeszkolonych i znających swoje lokalne rynki Przedstawicieli Handlowych oraz Merchandiserów. Dostosuj skalę i zakres swojej działalności handlowej do bieżących potrzeb biznesowych, zwiększając elastyczność i ograniczając koszty związane z utrzymaniem stałego zespołu sprzedaży.

Nasz dział zajmujący się zespołami sprzedaży, uzgadnia z Klientem strategię dotarcia do punktów sprzedaży i dokładny plan działania, który następnie przekazujemy do realizacji naszym przedstawicielom. 

W trakcie wizyt handlowych odwiedzają oni wytypowane sklepy w celu zebrania zamówienia i instalacji materiałów POS. 

Outsourcing Przedstawicieli Handlowych pozwala również na prowadzenie fizycznej sprzedaży (ex-car selling) powierzonych nam produktów, łącznie z obrotem gotówką i wystawianiem dokumentów fakturowych w imieniu Klienta, dystrybutora bądź Option1.

 

Typowy projekt obejmuje od kilku do kilkanastu tysięcy punktów i wymaga zorganizowania przez nas systemu współpracy pomiędzy terenowymi przedstawicielami Klienta, dystrybutorami, magazynami i nami.

Woman pharmacist gives advice to woman customer what cosmetic product to buy in pharmacy_e

Animacje sprzedaży

Dysponujemy doświadczonym zespołem, dzięki któremu końcowy nabywca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z promowanym przez nasze Hostessy czy Animatorów produktem. 

Organizowane przez nas akcje mają różne formy, które wcześniej rekomendujemy naszym Klientom, biorąc pod uwagę charakterystykę ich produktów oraz grupę docelową.

Zapewniamy:

 • pracę przeszkolonego personelu

 • projektowanie, produkcję i zakup materiałów POS (stroje, standy, sample, naczynia do degustacji)

 • magazynowanie i transport

Każda Hostessa przed rozpoczęciem pracy przechodzi gruntowne szkolenie z zakresu wiedzy o oferowanych produktach.

 

Animacje często objęte są targetami ilościowymi, dzięki którym klienci mogą być pewni maksymalnego zaangażowania całego zespołu. Dla Animatorów zaś to klarowny wyznacznik oczekiwanego wyniku sprzedaży.

 

W dodatkowej opcji proponujemy objęcie Animatorów programem coachingowym z Tajemniczym Klientem.

chanel-fmbe-4.jpg

Eventy sprzedażowe

Eventy sprzedażowe to złożone wydarzenia promocyjne skierowane do dużej liczby potencjalnych nabywców przebywających w miejscach sprzedaży, głównie galeriach handlowych. Organizacja takiego projektu różni się znacznie od regularnej akcji promocyjnej w hali wielkopowierzchniowej, wymaga bowiem szeregu daleko idących negocjacji ustaleń z kierownictwem obiektu oraz dokładnego zaplanowania wielorakich szczegółów wykonawczych. Istotne jest również posiadanie dobrych relacji i rozbudowanych kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za projekty promocyjne po stronie galerii handlowych.

Kompleksowa oferta zawiera:

 • opracowanie strategii eventu, narracji oraz sposobów dotarcia do grupy docelowej

 • dokładne zaplanowanie, wynegocjowanie miejsc i terminów akcji w galeriach na terenie całego kraju

 • projektowanie, produkcja, zakup lub wynajem wyposażenia (scenografia, stroje, projektory, monitory, nagłośnienie)

 • terminowa logistyka i montaż elementów

 • rekrutacja, szkolenie i nadzór nad pracą personelu (hostessy, montażyści, kucharze, itp.)

 • obszerna dokumentacja z prowadzonych działań (filmy, prezentacje, social media)

Większość prowadzonych przez nas eventów zawiera element sprzedażowy, najczęściej w postaci przekierowania zainteresowanych konsumentów do tych sklepów w galerii, które prowadzą dystrybucję produktów klienta. 

 

Kiedy jest to konieczne prowadzimy również sprzedaż bezpośrednią z wykorzystaniem własnych kas fiskalnych.

Smart retail concept_edited.jpg

Audyt cen i dystrybucji

Korzystając z dobrej znajomości handlu nowoczesnego i tradycyjnego, oferujemy naszym klientom realizację badań audytowych w placówkach sprzedaży.

Audyty te mają charakter ilościowy i dotyczą takich obserwowalnych parametrów handlowych jak: 

 • ceny detaliczne wybranych produktów klienta i konkurencji

 • udział w półce i w ekspozycjach dodatkowych

 • braki w dystrybucji (out of stock)

 • obecność uzgodnionych z klientem materiałów POS

Audyt sprzedażowy może zostać zrealizowany na panelu sklepów ustalonym przez klienta bądź też może mieć miejsce na próbie zaproponowanej przez nas punktów handlowych. Panel ustalany jest zawsze z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych dotyczących struktury handlu hurtowego i detalicznego w Polsce.

Dane zbierane są przez zespół przeszkolonych Audytorów i wprowadzane bezpośrednio do systemu raportowego przy użyciu urządzeń mobilnych wyposażonych w skanery. Pracownicy obsługujący audyty stanowią niezależny zespół, a ich wynagrodzenie nie jest w żaden sposób powiązane z wynikiem przeprowadzonego projektu.

 

Metodologia każdego audytu jest ustalana indywidualnie z klientem. Wynikiem prowadzonego audytu sprzedażowego może być plik surowych danych, bądź też dowolnie rozbudowany raport, w zależności od preferencji klienta.

bottom of page